معنی و ترجمه کلمه synergistic به فارسی synergistic یعنی چه

synergistic


مربوط به همکارى ،همکارى کننده ،هم نيروزادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها