معنی و ترجمه کلمه synoeky به فارسی synoeky یعنی چه

synoeky


)synoecy(اتحاد واتفاق ،الحاق ،ائتلاف ،همزيستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها