معنی و ترجمه کلمه syntality به فارسی syntality یعنی چه

syntality


شخصيت گروهى( در نظريه کاتل)
روانشناسى : شخصيت گروهى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها