معنی و ترجمه کلمه syntality به فارسی syntality یعنی چه

syntality


شخصيت گروهى( در نظريه کاتل)
روانشناسى : شخصيت گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها