معنی و ترجمه کلمه synthesis به فارسی synthesis یعنی چه

synthesis


ساخت ،سنتز،نتيجه گيرى ،استنتاج ،هم نهاد،صنع ،ترکيب ،تلفيق ،(ش ).امتزاج ،پيوند،هم گذارى ،اختلاط
معمارى : ترکيب
روانشناسى : ترکيب
علوم نظامى : تفسير و تقويم اخبار در کسب اطلاعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها