معنی و ترجمه کلمه syrupy به فارسی syrupy یعنی چه

syrupy


)sirupy(شربتى ،شهددار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها