معنی و ترجمه کلمه system bus به فارسی system bus یعنی چه

system bus


کامپيوتر : گذرگاه سيستم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها