معنی و ترجمه کلمه system indicator به فارسی system indicator یعنی چه

system indicator


علوم نظامى : طبلک نشان دهنده کار دستگاه شاخص سيستم رمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها