معنی و ترجمه کلمه system به فارسی system یعنی چه

system


طرز روش ،ترتيب ،اصول وجود،مجموعه ،سازمان ،تشکيلات ،روش اصول ،سيستم ،همست ،همستاد،روش ،طريقه ،سلسله ،رشته ،دستگاه ،جهاز،طرز،اسلوب ،قاعده رويه ،نظم ،منظومه ،نظام
علوم مهندسى : اسلوب
کامپيوتر : دستگاه
معمارى : منظومه شيمى : سيستم
روانشناسى : دستگاه
زيست شناسى : سازگان
نجوم : سيستم
بازرگانى : سيستم
ورزش : سيستم ،مقررات مربوط به اعطاى امتيازهاى اضافى به نسبت ضعف يا قدرت اسب
علوم هوايى : سيستم
علوم نظ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده