معنی و ترجمه کلمه systematic به فارسی systematic یعنی چه

systematic


سيستماتيک ،بانظام ،مرتب ،خودکار،نطامدار،منظم ،نظم دار،روش دار،اصولى ،قاعده دار،با همست ،همست دار
معمارى : نظم پذير
روانشناسى : منظم
بازرگانى : سيستماتيک
علوم نظامى : سيستماتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها