معنی و ترجمه کلمه systems analysis به فارسی systems analysis یعنی چه

systems analysis


تحليل سيستم
کامپيوتر : تحليل سيستم ها
روانشناسى : نظام شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها