معنی و ترجمه کلمه t-group (sensitivity training group) به فارسی t-group (sensitivity training group) یعنی چه

t-group (sensitivity training group)


گروهT
روانشناسى : گروه حساسيت اموزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها