معنی و ترجمه کلمه t-scale به فارسی t-scale یعنی چه

t-scale


روانشناسى : مقياسT

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها