معنی و ترجمه کلمه t-value به فارسی t-value یعنی چه

t-value


روانشناسى : مقدار تى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها