معنی و ترجمه کلمه t. errors به فارسی t. errors یعنی چه

t. errors


اغلاط چابى ،اشتباهات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها