معنی و ترجمه کلمه tab به فارسی tab یعنی چه

tab


صورتحساب ،هزينه ،برگ ،حساب ،شمارش ،جدول بندى ،زائده ،باريکه دادن به ،نوار زدن به ،نشاندار کردن ،گلچين کردن
کامپيوتر : کليد کنترلى که ستونهاى خروجى را مشخص مى کند
علوم هوايى : بالچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها