معنی و ترجمه کلمه tabard به فارسی tabard یعنی چه

tabard


نوار تزيينى ترمپت يا شيپور،شنل روى زره سلحشوران
علوم نظامى : پرچم شيپور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها