معنی و ترجمه کلمه tabetic به فارسی tabetic یعنی چه

tabetic


دچارت ب دق ياسل نخاع ،بيمارى تب يادق ياسل نخاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها