معنی و ترجمه کلمه table look up به فارسی table look up یعنی چه

table look up


مراجعه به جدول
کامپيوتر : جستجوى جدول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها