معنی و ترجمه کلمه table of allowance به فارسی table of allowance یعنی چه

table of allowance


علوم نظامى : جدول سهميه مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها