معنی و ترجمه کلمه table of equipment (te)(jf) به فارسی table of equipment (te)(jf) یعنی چه

table of equipment (te)(jf)


علوم دريايى : جدول ساز و برگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها