معنی و ترجمه کلمه table of food equivalents به فارسی table of food equivalents یعنی چه

table of food equivalents


علوم نظامى : جدول ارزش جيره غذايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها