معنی و ترجمه کلمه table of organization به فارسی table of organization یعنی چه

table of organization


علوم نظامى : جدول سازمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها