معنی و ترجمه کلمه table of precedence به فارسی table of precedence یعنی چه

table of precedence


قانون ـ فقه : صورتى که ترتيب الويت قوانين و مقررات مختلفه را تعيين مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها