معنی و ترجمه کلمه table of replaceable partes به فارسی table of replaceable partes یعنی چه

table of replaceable partes


علوم مهندسى : فهرست قطعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها