معنی و ترجمه کلمه table oriented database management progr به فارسی table oriented database management progr یعنی چه

table oriented database management progr


کامپيوتر : برنامه مديريت پايگاه داده هاى جدولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها