معنی و ترجمه کلمه table set به فارسی table set یعنی چه

table set


وسيله روميزى
علوم مهندسى : دستگاه ميزى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها