معنی و ترجمه کلمه tabouret به فارسی tabouret یعنی چه

tabouret


)taboret( )taborer()tabourer()taborin(تبيره زن
معمارى : چهارپايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها