معنی و ترجمه کلمه tabula rasa به فارسی tabula rasa یعنی چه

tabula rasa


مرحله فرضى فکرى خالى از افکاروتخيلات ،فکر ساده وبدون تصور اطفال ،سپيد لوح
روانشناسى : لوح سفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها