معنی و ترجمه کلمه tachycardia به فارسی tachycardia یعنی چه

tachycardia


تند دلى
روانشناسى : تپش قلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها