معنی و ترجمه کلمه tackler به فارسی tackler یعنی چه

tackler


تکل زن
ورزش : تکل زدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها