معنی و ترجمه کلمه taconite به فارسی taconite یعنی چه

taconite


سنگ چخماق داراى اهن کم

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها