معنی و ترجمه کلمه tactful به فارسی tactful یعنی چه

tactful


مبادى اداب ،بانزاکت ،موقع شناس ،دنيا دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها