معنی و ترجمه کلمه tactful به فارسی tactful یعنی چه

tactful


مبادى اداب ،بانزاکت ،موقع شناس ،دنيا دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها