معنی و ترجمه کلمه tactical air command center به فارسی tactical air command center یعنی چه

tactical air command center


علوم نظامى : مرکز فرماندهى و کنترل نيروى هوايى تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها