معنی و ترجمه کلمه tactical air controler به فارسی tactical air controler یعنی چه

tactical air controler


افسر کنترل عمليات هوايى
علوم نظامى : مسئول مرکز کنترل هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها