معنی و ترجمه کلمه tactical complication به فارسی tactical complication یعنی چه

tactical complication


پيچيدگى تاکتيکى
ورزش : بغرنجى تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها