معنی و ترجمه کلمه tactical troops به فارسی tactical troops یعنی چه

tactical troops


عده هاى تاکتيکى
علوم نظامى : يکانهاى تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها