معنی و ترجمه کلمه tactical به فارسی tactical یعنی چه

tactical


تاکتيکى ،مربوط به تدابير جنگى ،ماهرانه
قانون ـ فقه : جنگى
علوم نظامى : مربوط به فن به کار بردن يکانها در نبرد مربوط به فن جنگ از نظر نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها