معنی و ترجمه کلمه tactile agnosia به فارسی tactile agnosia یعنی چه

tactile agnosia


روانشناسى : ادراک پريشى بساوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها