معنی و ترجمه کلمه tae به فارسی tae یعنی چه

tae


دفاع با پا،پرش کردن با پا
ورزش : دفاع کردن و با پا ضربه زدن و خرد کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها