معنی و ترجمه کلمه tag line به فارسی tag line یعنی چه

tag line


جمله نهايى نمايش وغيره ،نقطه حساس
عمران : کابل اتصالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها