معنی و ترجمه کلمه tagrag and bobtail به فارسی tagrag and bobtail یعنی چه

tagrag and bobtail


)=rabble(توده مردم پست ،اراذل واوباش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها