معنی و ترجمه کلمه tail escape به فارسی tail escape یعنی چه

tail escape


عمران : نهر تخليه انتهائى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها