معنی و ترجمه کلمه tail skid به فارسی tail skid یعنی چه

tail skid


علوم هوايى : قسمتى که وزن دم هواپيما را متحمل ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها