معنی و ترجمه کلمه tailless aircraft به فارسی tailless aircraft یعنی چه

tailless aircraft


علوم هوايى : هواپيماى بى دم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها