معنی و ترجمه کلمه tailling به فارسی tailling یعنی چه

tailling


ان سر اجرکه درديواراست ،اخال ،پس مانده ،لک ،لکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها