معنی و ترجمه کلمه take a suck at به فارسی take a suck at یعنی چه

take a suck at


مکيدن ،مک زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها