معنی و ترجمه کلمه take away your things به فارسی take away your things یعنی چه

take away your things


اسباب خود را از اينجا ببريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها