معنی و ترجمه کلمه take cover به فارسی take cover یعنی چه

take cover


جان پناه گرفتن ،حفاظ گرفتن
علوم نظامى : پشت جان پناه قرار گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها