معنی و ترجمه کلمه take croquet به فارسی take croquet یعنی چه

take croquet


ضربه زدن با گذاشتن گوى خود کنار گوى حريف( کروکه)
ورزش : ضربه زدن با گذاشتن گوى خود کنار گوى حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها