معنی و ترجمه کلمه take gas به فارسی take gas یعنی چه

take gas


از دست دادن کنترل و به زير موج رفتن( موج سوارى)
ورزش : از دست دادن کنترل و به زير موج رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها